Egy eladó ingatlan esetében az irányárat a tulajdonos állapítja meg. Azonban nincs könnyű dolga, hiszen ha rosszul kalkulál, az ingatlant csak nagy sokára vagy egyáltalán nem tudja majd eladni. Amennyiben jelentkező akad a vételre és hitelből kívánja az adásvétel tárgyát megvenni, úgy bankhoz fordul kölcsönért. A bank azonban tárgyilagos, értékbecslő szakembert küld az ingatlan reális vételárának megállapítására. A banki értékbecslő feladata ezután a forgalmi és a hitelbiztosítéki érték megállapítása a hatályos előírások és a banki elvárások alapján.

A reálisnál magasabbra tartott áron hirdetett ingatlant évekig is lehet ingatlanosnál, újságban, interneten hirdetni, mégsem lesz vevője. A bank nem kockáztat és legfeljebb annyi kölcsönt ad az ingatlanra, hogy ha veszélyben is volna a visszafizetés, ne legyen belőle kára. A fedezeti érték miatt lehet az eltérés a hagyományosnak mondott értékbecsléshez képest. A bankok egy gyorsan áttekinthető, sokszor saját maguk által kreált formát, sémát követnek és várnak el a megbízott értékbecslőtől is.


Maga az érték kialakítása azonban egységes, hiszen bár az adatlapok különbözhetnek, az értékelés szempontjai egyeznek. Egy adott ingatlan esetében a legfontosabb szempontok közül kiemelném az ingatlan elhelyezkedését, környezet adott ingatlanra vonatkozó kereslet-kínálat viszonyát, valamint a műszaki és esztétikai állapotot. Fontos szempont továbbá az építési övezetre jellemző korlátok és előírások, mint a beépíthetőség mértéke, az esetleges tilalmak. Érdemes megemlíteni azonban a tulajdoni lapon rögzített viszonyokat, terheket is, vagy éppen az energetikai besorolást.


Visszatérve a bankhoz, számukra az ideális ingatlanfedezet tehermentes, vagyis nincs bejegyzett jelzálog rajta és például a nagymamának sincsen haszonélvezeti joga. Gyakori hiba családi házak esetében, hogy a földhivatali nyilvántartás nem egyezik a ténylegessel, vagyis az épületek egy része nincs vázolva a térképmásolaton, így jogilag rendezetlen. A banknak fontos szempont, ezért a hitelfedezeti értéket is aszerint állapítja meg, hogy az ingatlan 90 napon belül értékesíthető legyen. A hitelbiztosítéki értékképzés bankonként eltérő lehet.

A piaci forgalmi érték megállapítását követően kerül kialakításra a hitelbiztosítéki érték. Meghatározására háromféle mód lehetséges, melyek közül többnyire az egyiket fő módszernek, a másikat ellenőrző módszernek használják. A választott módszert minden esetben indokolni kell. A módszerek lehetnek:

  • piaci összehasonlító,
  • hozamszámítás és
  • költségalapú értékelés

A módszerek alkalmazása mellett kialakult érték alapján tesz az értékbecslő javaslatot a hitelbiztosítéki értékre. A fő módszer jellemzően a piaci összehasonlításon alapuló értékbecslés. Ennek során az értékelő adatokat gyűjt hasonló elhelyezkedésű és paraméterekkel rendelkező ingatlanokról. Legalább három, de inkább öt ingatlant vizsgál és hasonlít egyenként az értékelt ingatlanhoz, majd egy fajlagos alapértéket határoz meg. Az értékmódosító tényezők fel és le is elmozdíthatják az alapértéket, így jelentősen hozzájárulnak az érték kialakításához.


A hozam és költségszámítás inkább ellenőrző módszerek, melyek a piaci összehasonlítással kialakult értéket hivatottak alátámasztani. Előbbi az ingatlan jövőbeni hasznait és a kiadásokat mérlegeli, vagyis a tervezett bevételeket és a rendeltetésszerű használattal járó kiadásokat összegzi. Utóbbi az épület újra előállítási értékéből vonja le az idő múlásával járó avulást, hozzá téve a kapcsolódó földterület értékét. A költségalapú értékelést önállóan az építés alatt lévő és károsodott létesítményeknél alkalmazzák.

Az értékelés elkészítéséhez szükséges dokumentumokat többnyire a bank és a hiteligénylő bocsátja rendelkezésre. Az értékbecslő részére a tulajdoni lap és térképmásolaton felül átadni szükséges az ingatlan jogi helyzetét bizonyító iratokat, méretarányos alaprajzot. A helyszíni szemle alkalmával külső és belső fényképfelvételek készülnek, illetve ha nem áll rendelkezésre alaprajz, úgy az értékelő felméri az ingatlant. Nagyobb ingatlanok esetében kifejezetten jó, ha rendelkezünk méretezett felmérési alaprajzzal minden szintről.