Lakás és lakóház értékbecslések díja

 

Szakirodalom, jogszabályi háttér

Az európai ingatlanértékelési gyakorlatban a TEGoVa (The European Group of Valuer’s Associations, az Értékelő Szervezetek Európai Csoportja) által kidolgozott és közzé tett EVS 2009 (European Valuation Standards, Európai értékelési szabványok) szabványsorozatban meghatározott értékelési alapelvek, metodikák használata ajánlott és széles szakmai körben el is fogadott. Ezzel a szabványsorozattal nagyrészt harmonizál a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet. A rendelet kimondja, hogy a „hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a piaci érték”, és az erre vonatkozó értékelési metodikákat részletesen le is írja, ezért az értékelés során ennek a jogszabálynak a rendelkezései is figyelembe vételre kerülnek.

Lehetséges értékelési módszerek

A piaci érték meghatározására háromféle módszer alkalmazható:

=

Hozamszámításon alapuló értékelés

=

Költségalapú értékelés

=

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés, mint fő módszer

A fenti árak nettó 200 m2 alapterületig érvényesek! Ezt meghaladó felépítményi terület esetén utólagos elszámolás mellett nettó 100 m2-enként 8.000 Ft kerül kiszámlázásra! Kiszállási díj helyszíni meghiúsulás esetén minden esetben 18.000 Ft!

Lippai Zsolt EV.

7342 Mágocs, Ady Endre utca 79/E.

Telefonszám

+36 30 250 6996

E-mail

lippai.zsolt@grandeingatlan.hu