Lakóingatant értékelni bizonyos értelemben látnokság is. Nem elég matekozni, adatokat egymáshoz viszonyítani és számolni. A lakások és családi házak értékelése sok szempontból azonos. Léteznek azonban olyan sajátosságok, melyek csak lakásra vagy csak családi házra jellemzők. A sorozat ezen részében a lakóingatlanokra jellemző értékelési módszerekről lesz szó.  Hozamszámítás, költségalapú értékelés, piaci összehasonlítás általánosságban.

A társasházi lakásoknál a piaci összehasonlítás és a hozamszámítás jó választás

Mindenek előtt tudnunk kell, hogy mely ingatlan értékét próbáljuk saját erőből meghatározni. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy amatőrként ezen feladat végeredménye inkább irányadó lehet számunkra. Szakszerű értékbecslésért szakképzett, ingatlanpiacot jól ismerő szakembert, értékbecslőt kell megbíznunk. Csak ők képesek harmadik személyként, függetlenül, pártatlanul reális ingatlan értéket megállapítani.

Értékbecslésre több módszer alkalmas egy adott ingatlan esetében. Egy fő módszer mellett egy vagy kettő ellenőrző módszert is alkalmazunk. Ezúttal elegendő lesz egy módszer alkalmazása. A lakóingatlanok értékelésénél meghatározó három módszert röviden ismertetem. A vonatkozó rendelet alaposabban taglalja szakértői módszereket.

Hozamszámításon alapuló értékbecslés

Az értékelési eljárás végrehajtására vonatkozó utasítás az értékelés lépéseit a következőképpen írja elő: A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke. Talán ez a legbonyolultabb módszer! Talán éppen ezért jellemzően ellenőrzésre használjuk.

Költség alapú értékelés

A költségalapú érték-megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.Ez valamivel egyszerűbb, mint a hozamszámítás. A módszert többnyire ellenőrzésre használjuk.

A piaci összehasonlítás módszer lényege …

Fő módszerként ezt alkalmazzuk leginkább, hiszen olyan adatokra, információkra alapul, melyek a közelmúltban a valóságban is megtörténtek. Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént korábbi adás-vételek képezik az összehasonlítás alapját. A szakma megengedi, hogy realizált adat hiányában kellő körültekintés mellett kínálatot is használjunk. Ez utóbbi esetén az áralku, értékesítési költségek figyelembe vételével, csökkentett árat alkalmazzunk. A magam részéről jobban szeretem, ha megvalósult és kínálati adatok is szerepelnek a szakvéleményben, ha másért nem, hát a tényadatok és kínálat közti realitást tekintve. A módszer lényege, hogy a gyűjtött adatokat megvizsgálva alapárat határozunk meg, majd összehasonlítjuk a sajátunkkal és a különbözőségeket pozitív és negatív irányban összegezzük. Ebből a kapott árból következtetünk a saját ingatlanunk értékére.

A módszerekről hosszabban is lehetne írni, de, de most hagyatkozzunk inkább a fő módszerre és kizárólag lakóingatlan érték meghatározásra.

Legközelebb a főmódszer alkalmazásáról írok.