Nem is olyan egyszerű téma ez, de mindenképpen fontos: azoknak az ingatlanoknak a megvásárlásakor, illetve bejárásakor, amelyek beazonosítása és helyének meghatározása nem egyszerűen egy cím beírásával kezdődik a GPS-be. Ilyen például egy eladó termőföld, vagy bármilyen olyan ingatlan, aminek beazonosítása nem egyértelműen tehető meg. Ebből a cikkből kiderül, hogyan segítenek a tereptárgyak ingatlanvételkor?

Tereptárgyak ingatlanvételkor

Információt ad nekünk például a tulajdoni lap, amelyen a földterület nagysága mellett utalás van arra is, hogy az szántó, legelő, út – azaz milyen művelési ágban van. Jó, ha van nálunk egy térképmásolat is, többnyire 1:2000 méretarányban. Így látható rajta a föld alakja, sarokpontjai és a környező ingatlanok, tereptárgyak.

És ha már itt tartunk, nézzük meg, miben segít nekünk egy jó térkép! Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen céllal készült, milyen méretaránnyal és hogy milyen jelkulcsot használ.

A méretarány segít nekünk abban, hogy milyen részletes a térkép és abban is, hogy távolságot tudjunk mérni.

A tájolás ahhoz szükséges, hogy meghatározzuk az irányokat (a legtöbb térkép északi tájolású).

Fontos a jelkulcs is – egy turista térkép és egy tájfutó térkép például eltérő jelkulcsot használ. Mi ebben a cikkben a turistatérképből indultunk ki.

Hol is vagyunk?

Ennek megállapításához meg kell tudnunk határozni saját helyzetünket – a térkép segítségével. Egyrészt képesnek kell lennünk megállapítani a valóságban látott tereptárgyakat a térképen, másrészt pedig a térképen ábrázolt tereptárgyakat kell fellelnünk a valóságban.

Szerencsére a turistatérkép jelmagyarázata nem bonyolult – ellenben sokszínű és nagyon részletes. Ez mindenképpen segítségünkre lesz.

Egyszerűnek tűnik tehát, de vajon az is?

Nagyon fontos, hogy a valóságban látott legkülönbözőbb tereptárgyakat folyamatosan kell figyelnünk és beazonosítanunk, ugyanakkor figyelnünk kell más jelzésekre is. Vegyük tehát sorra: mik ezek a tereptárgyak?

– Az utak, amiket használunk, és amik jól lekövethetők a térképen is. Az autópályától egészen a gyalogútig jelzi nekünk egy turistatérkép, hogy hol vagyunk.

– A domborzat, amely szintén jelölve van a térképen. Pontosan beazonosíthatunk egy sziklafalat éppúgy, mint egy vasúti töltést, vagy egy gödröt.

– A növényzet, melynek behatárolásában is segít a térkép. Ilyen egy szántó, egy kert, egy gyepűterület, de jelzi a szőlőt is – még azt is, hogy gyümölcsfákkal együttes szőlőről van-e szó, vagy egy tisztán szőlőültetvényről.

 – A vízrajz, amely az utunkba kerülő, vagy a megtekinteni kívánt ingatlan melletti vagy azon található jellemző vizeket jelöli, így azt is, ha vizenyős a terület, de azt is, ha forrás, gyógyforrás vagy tó található rajta – vagy a közelében.

 – És ott vannak a mesterséges tereptárgyak: ilyenek egy erdészház, egy kiépített pihenő, egy kerítés, egy parkoló, de ilyen jelentősebb rom vagy egy földvár, de akár egy sánc is.

Mi a legegyszerűbb módszer?

Az elsődleges, így a legegyszerűbb módszer kétségtelenül először is az utak és a más, vonalszerű tereptárgyak – patak, vasút, erdő széle – követése. Fontos, hogy mindig kövessük le, megbecsült távolságok segítségével, hogy merre járunk. Ki is számolhatjuk azt, hogy pl. a térképen 1 mm megtételéhez hányat kell lépnünk a valóságban. A tereptárgyak ingatlanvételkor tehát igen lényeges szempontnak számítanak.

Az utak követése mellett a másik figyelni való tényező a domborzat a tájékozódás folyamatában. A térképen ezt szintvonalak segítségével ábrázolják – így feleltethető meg a valóságban látottal. A magassági pontok pedig segítenek a tengerszint feletti magasság meghatározásakor.

A végén összegezzünk tehát, hogy segítenek-e a tereptárgyak ingatlanvételkor!

Mindezen tereptárgyak azonosítása és folyamatos figyelése mellett juthatunk el odáig, hogy bejárással és megfeleltetéssel felmérhetjük egy megvételre kinézett szántóföldet például. Képet kapunk így környezetéről, adottságairól mind épített, mint természetes tereptárgyak tekintetében. Ne felejtsük el, ez nagyon fontos részét képezi az ingatlan megvásárlásának – semmiképpen ne nagyoljuk el, vagy ne hagyjuk ki ezt a lépést! Döntésünkben segíteni fog, árnyalhatja azt, megerősíthet minket – vagy akár el is vethetjük így az ingatlanvétel lehetőségét.