Aki kicsit körülnézett már környezetében, észre vehette, hogy nem csak lakóövezetek, kereskedelmi vagy ipari területek találhatók egy adott településen. A helyi szabályozási terv pedig rövidítéseket alkalmazva meg is mutatja, hogy milyen övezetek találhatók adott településen. Ebben a cikkben az építési övezetekről lesz szó általánosságban, nem érintve az egyéb övezetekhez kapcsolódó tulajdonságokat.

Kaposvár belváros szabályozási terv részlet

Mindegy, hogy új építés vagy bővítés előtt állunk, esetleg telket alakítanánk ki, az építési övezetek előírásai nagyon fontos adatokat tartalmaznak számunkra. Erről leginkább az építészünk tud mesélni, aki az építési terveit úgy készíti el, hogy az összhangban legyen a területre jellemző építési előírásokkal.

A Szabályozási terv – Mi is ez és mit tartalmaz?
 
Adott település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, valamint a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajzos formában ábrázolja. A szabályozási terv egy jogszabály, melynek rendelkezései kötelező érvényűek. A HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) rajzi kiegészítése és így annak elválaszthatatlan része.

A szabályozási terv gyakorlatilag egy kül-, és belterületi térkép, mely mutatja az adott településrészre vonatkozó előírásokat rövidítések használatával. Foglalkozzunk itt a belterületre vonatkozó építési övezetekkel, ahol

Beépítésre szánt területek:

 • Lakóterületek:
  • Ln – nagyvárosias
  • Lk – kisvárosias
  • Lke – kertvárosias
  • Lf – falusias
 • Vegyes területek:
  • Vt – településközponti vegyes
  • Vk – központi vegyes
 • Gazdasági területek:
  • Gksz – kereskedelmi, szolgáltató
  • Geip – nem jelentős zavaró hatású ipari terület
  • Geip-E – energiatermelő és szolgáltató terület
  • Gmt – mezőgazdasági telephelyek
  • Geipo-T – korlátozott ipari építési övezet
 • Üdülőterületek:
  • Üü – üdülőházas terület
  • Üh – hétvégi házas terület
 • Különleges területek

Beépítésre nem szánt területek:

 • Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-,
 • zöld-,
 • erdő-,
 • mezőgazdasági,
 • vízgazdálkodási