A legtöbb ember ha ingatlanról van szó, megragad az adásvételnél kifizetendő ingatlanvagyon értékénél. Sokan nem tudnak róla, de a haszonélvezeti jognak is van értéke. Aki ingatlannal rendelkezik vagy azt kíván szerezni, jó, ha ismeri a haszonélvezet forintosítható értékét is, mi több, legyen tisztában jogaival és kötelezettségeivel.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az ingatlan nyilvántartás nyitottsága mennyire segít nekünk megóvni magunkat egy rossz döntéstől. A tulajdoni lap ma már nem csak a földhivatalban érhető el. Online is megszerezhetjük, viszonylag kis költségen vagy akár díjmentesen is. Az így letöltött tulajdoni lap tartalmazza a letöltés idejében érvényes tényeket és adatokat az ingatlannal kapcsolatban. Ezen adatok között találjuk a tulajdonost címmel, az esetleges hitelek összegét, a terhelésekkel érintettek nevét és címét is.

Mit is jelent a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog jogosultja birtokolja (nem tulajdonolja!) más személy ingatlanát. Használhatja azt és szedheti hasznait is! Amikor ez a jog fennáll, a tulajdonos a birtoklás, használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja ezen jogokkal nem él. Fontos: a haszonélvezeti jog fennmarad akkor is, ha közben a tulajdonjog másra száll át! De! Joga korlátozott ideig és legfeljebb a jogosult haláláig áll fenn!

Ki a haszonélvező?

Ha egy kisfiúcska volnék, egyszerűen és a köztudatban akarnám ezt elmagyarázni, azt mondanám: ő a nagymama, esetleg a dédi! Velünk lakik, gondozza a kertet, beszáll a rezsibe, főz és veszekedik anyáékkal! A szükségessé váló felújítási, karbantartási munkák rendezése azonban nem az ő feladata.

Az özvegyi jog jogosultja

Örökösödéskor a még életben lévő tulajdonos úgynevezett özvegyi jogot kap. Ez gyakorlatilag az ő haszonélvezeti joga. Az elhunyt házastársa megörökli annak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet nem ő örököl. Ez azonban elvész, ha a túlélő házastárs újra megházasodik. A jogosult le is mondhat jogáról ellenérték fejében vagy ingyenesen.

Az özvegyi haszonélvezeti jog megváltása, mértéke

Kérheti ezt a haszonélvező és kérheti az örökös is. Nem érinti ez a házastárs által lakott lakást, az általa használt berendezési és használati tárgyakat. A haszonélvezet összegének kiszámítási alapja a vagyoni értékű jog egyévi értéke. Ez egyenlő a vagyoni értékű joggal terhelt dolog (terhekkel nem csökkentett) forgalmi értékének 1/20-ad részével. A kiszámítás attól függ, hogy a vagyoni értékű jog határozatlan vagy meghatározott időre szól.

Határozott idő esetén

A forgalmi érték egyévi értéke és a kikötött (előre egyeztetett) évek szorzata. Fontos, hogy a vonatkozó törvény alapján a vagyoni értékű jog nem lehet több az egyévi érték 20-szorosánál, illetve az egyévi érték életkorhoz rendelt többszöröse.

Határozatlan idő esetén

Amikor a jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed ki, a jog értékét a pillanatnyi életkort alapul véve kell megállapítani.

    • 0-24 éves, az egyévi érték 10-szerese,
    • 25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,
    • 51-65 éves, az egyévi érték 6-sorosa,
    • 66-tól az egyévi érték 4-szerese

A példa 20 mFt értékű ingatlan esetében, ahol a haszonélvező 60 éves és kéri a vevőtől a haszonélvezet kifizetését

20.000.000 Ft / 20 x 6 = 6 millió Ft

Ha a haszonélvezet több személyt is illet, a számolás némileg változik! Erről érdemes egy ingatlan szakterületen tevékenykedő ügyvédet vagy jogászt megkérdezni.

Az ingatlan forgalmi értékének meghatározása abban az esetben, ha nincs közös elhatározás az ügyben vagy fennáll a nagy fokú tévedés esélye legyen értékbecslőre bízva! A független szakértő harmadik személyként tekintve az ingatlanra reális árat tud meghatározni és minimalizálni az esetleges károkat.