Ha egy ingatlan tulajdonosa legalább 15 évig nem használja ingatlanát, jogod lehet elbirtokolni azt! Meglepő, de így van! Régi mondás, hogy “azé a föld, aki megműveli”! Ez fokozottan igaz erre a törvényre! A kulcsszó: Elbirtoklás! Ingóság esetében 10 év a birtoklás minimális ideje.

Elbirtoklás

A Polgári törvénykönyv 2013. évi V. törvény XII. fejezetében írtak alapján egy ingatlan tulajdonjoga legálisan is átszállhat az azt használóra. Persze ahhoz, hogy ez jogszerűen meg is történhessen, meg kell felelni néhány dolognak. Vitás helyzet adódhat, ha a tulajdonjog nem egyértelmű. Márpedig van az a helyzet, amikor a tulajdonost nem illeti meg a későbbiekben a tulajdonjog. A törvény kiemeli, hogy az számít a fő birtokosnak, aki egy dolgot sajátként hatalmában tart. Az elbirtoklás azonban lehetséges.

ez a vidéki ház nem maradt parlagon

Van, hogy az eredeti tulajdonos hosszabb ideig nem gyakorolja hatalmát az ingatlan felett, vagyis nem birtokolja azt. Mintha csak megfeledkezne arról, hogy van egy klassz kertje valahol vidéken. Egyáltalán nem ritkaság például, hogy az örökül hagyott ingatlannal az örökös nem foglalkozik. Egyik szomszéd azonban látja a parlagon hagyást és csupán jóhiszeműségből felszántja, növényt ültet bele, esetleg szénának levágja a füvet. Legalább 15 évig megszakítás nélkül, sajátjaként hasznosítja. Fontos, hogy a tulajdonjog akkor szállhat át, ha a vele való törödést igazolni is tudja. Bizonyítani kell tehát, hogy a fenntartással kapcsolatos költségeket is ő fizette meg.

Ahhoz, hogy az elbirtoklás jogszerű is legyen, pert kell indítani. Hivatalosan a 15 év letelte után, a szükséges bizonyítást követően lehet az elbirtokló ténylegesen az ingatlan tulajdonosa. A per során vizsgálják azt is, hogy az eredeti tulajdonost mi akadályozta (pl. betegsége) az ingatlan használatában. Nem jöhet létre azonban az elbirtoklás, ha az ingatlanhoz az ember nem tisztességes úton jutott  hozzá.